Skip to main content
تک بلیط
۳۷,۸۷۲ بازدید

  • ✖ZeroTwo✖
  • j.s
  • ✴Ayda✴

اگر بیش از حد به خورشید خیره شوید، چه اتفاقی برای چشم هایتان رخ خواهد داد؟

کالاسودا
کانال تایید شده کالاسودا
منتشر شده در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸