Skip to main content
قلمچی
۲۳ بازدید

فلزیاب اعماق زیاد

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

فلزیاب اعماق زیاد
فلزیاب برای کاوش طلا یا انواع فلزات در اعماق زیاد نیاز به قدرت تفکیک بالا دارد بخصوص در روش حرکتی به ثبات در تفکیک طلا یا انواع فلزات را نیاز دارد و فلزیاب های تصویری یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا فلزیاب پالسی تصویری یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا هر نوع فلزیاب تصویری که طبق اصول تشخیص مغناطیس یا تغییر فاز عمل مینماید در نهایت توان تشخیص تفاوت بین فلز با ارزش یا فلز غیر آهنی را از فلز بی ارزش یا فلز آهنی را دارا میباشد قدرت تفکیک طلا در اعماق زیاد را نداشته و شرایط تشخیص با تغییرات مغناطیسی اجازه نمی دهد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان کاوش طلا که غیر مغناطیس را در اعماق زیاد داشته باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34