در حال بارگذاری ویدیو ...

"ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɪ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ᴋɴᴏᴡ"کپشن"

′ʋɨօʟɛȶ`♪تا 03`04`1403 به درود..."
′ʋɨօʟɛȶ`♪تا 03`04`1403 به درود..."

چیزی که نمیدونستم!"
به دنبال ندانسته ها....اسیر شدم"
اسیرِ بار سنگین سرنوشت"
چیزی که تابحال برایم جذاب نبوده"
امروز آشکار شد"
چقدر آسمان زیباتر شده!"
آفتاب آنقدر هم چشمم را اذیت نمیکند"
زندگی غیر قابل تحمل نیست!"
فراموش کرده بودم"
چقدر میتوانم خوشحال باشم"
چرا هیچوقت``درد را به مبارزه نطلبیدم؟"
چرا همیشه از او فرار کردم؟"
فکر میکردم دردِ جنگیدن با درد"
خیلی خیلی تلخ باشد..."
چرا تا به حال فکر نکردم؟..."
که شاید دلیلِ تلخی روزگارِ الانم"
نجنگیدن با درد بوده؟"
تسلیم شدم"
تسلیم شدم"
تسلیمِ افکاری که صحت نداشتند!"
اما امروز میجنگم!!!"
تا همیشه!"
تا زمانی که به تلخیِ شربت عادت کنم و..."
بهبود پیدا کنم:>>>"

نظرات (۲۱)

Loading...

توضیحات

"ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɪ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ᴋɴᴏᴡ"کپشن"

۱۸ لایک
۲۱ نظر

چیزی که نمیدونستم!"
به دنبال ندانسته ها....اسیر شدم"
اسیرِ بار سنگین سرنوشت"
چیزی که تابحال برایم جذاب نبوده"
امروز آشکار شد"
چقدر آسمان زیباتر شده!"
آفتاب آنقدر هم چشمم را اذیت نمیکند"
زندگی غیر قابل تحمل نیست!"
فراموش کرده بودم"
چقدر میتوانم خوشحال باشم"
چرا هیچوقت``درد را به مبارزه نطلبیدم؟"
چرا همیشه از او فرار کردم؟"
فکر میکردم دردِ جنگیدن با درد"
خیلی خیلی تلخ باشد..."
چرا تا به حال فکر نکردم؟..."
که شاید دلیلِ تلخی روزگارِ الانم"
نجنگیدن با درد بوده؟"
تسلیم شدم"
تسلیم شدم"
تسلیمِ افکاری که صحت نداشتند!"
اما امروز میجنگم!!!"
تا همیشه!"
تا زمانی که به تلخیِ شربت عادت کنم و..."
بهبود پیدا کنم:>>>"

موسیقی و هنر