Skip to main content
۱۸۷ بازدید

  • ★kpoper*zahra*army★ unicorn*
  • ❤elaheh mix 2005❤
  • الکس
  • ❤️☀️Kim Kim ☀️❤️
  • ḥữᵰȧ

❤ HBD MY LOVE ❤

★kpoper*zahra*army★ unicorn*
★kpoper*zahra*army★ unicorn*
منتشر شده در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

امروز برای توست
تویی که در خواب و بیداری منی
تویی که تمام رویا و آرزوی منی
تویی که با یک نگاه زندگی ام را زیز و رو میکنی
تویی که ندارمت
امان از نداشته هایم
نداشته هایی که عاشقشان هستم
امروز روز توست
و تو تمام منی
ای نداشته زیبای من تولدت مبارک

HBD_PARK_JUNG_MINگزارش تخلف