Skip to main content
بلک میرور
۳۸۰ بازدید

  • احمد عبادی

نوازنده های خیابانی تفلیس

01iran
01iran
منتشر شده در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۶

نوازنده های خیابانی در بیشتر خیابانهای اصلی تفلیس در #گرجستان دیده میشوند و حال و هوای رهگذران را بهتر میکنند . ویدئویی که میبینید در خیابان روستاولی یکی از اصلی ترین خیابان های #تفلیس است .
برای مطالعه بیشتر جاذبه های گردشگری گرجستان میتوانید لینک زیر را نیز مطالعه کنید :

https://roomaco.com/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
===================
راهنمای سفر ، اقامت و تحصیل در خارج از کشور