در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی مقایسه تخمین با درجه آزادی

۰ نظر گزارش تخلف
گلی
گلی

مقایسه تخمین با درجه ازادی کمتر و بیشتر ( تعداد مشاهدات کم و زیاد ) هر چه تعداد مشاهدات بیشتر باشد ، دقت تخمین بالاتر میرود

درجه آزادی به معنی میزان آزادی مدل رگرسیونی برای تصمیم گیری میباشد. زمانی که درجه آزادی و تعداد مشاهدات در یک مدل رگرسیونی بیشتر شود، برآورد انجام شده به واقعیت نزدیک میشود و پیش بینی های حاص از آن برای نتیجه گیری دقیق تر و مناسب تر خواهد بود.
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید .

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.