در حال بارگذاری ویدیو ...

چگونه قضاوت کردن ما را از رسیدن به آگاهی ها بازمی دارد؟

راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی
راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی

در این کلیپ محمد افلاکی مدرس پاکسازی کوانتومی درباره قضاوت کردن توضیحات خاصی دارد و اینکه چگونه قضاوت کردن میزان ارتعاشات ما را پایین می آورد و نیز از رسیدن به آگاهی های ناب و بکر جلوگیری می کند و باید بدانیم که ما اکثرعادت کرده ایم که هر چیزی را قضاوت کنیم و این خاصیت تفکر زائد ماست که باعث می شود دائما از حقیقت ناب دور شویم و اینگونه به سرمنزل مقصود نمی رسیم و دائما حال خودمان را خراب تر می کنیم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چگونه قضاوت کردن ما را از رسیدن به آگاهی ها بازمی دارد؟

0 لایک
0 کامنت

در این کلیپ محمد افلاکی مدرس پاکسازی کوانتومی درباره قضاوت کردن توضیحات خاصی دارد و اینکه چگونه قضاوت کردن میزان ارتعاشات ما را پایین می آورد و نیز از رسیدن به آگاهی های ناب و بکر جلوگیری می کند و باید بدانیم که ما اکثرعادت کرده ایم که هر چیزی را قضاوت کنیم و این خاصیت تفکر زائد ماست که باعث می شود دائما از حقیقت ناب دور شویم و اینگونه به سرمنزل مقصود نمی رسیم و دائما حال خودمان را خراب تر می کنیم