Skip to main content
زولا
۲۷ بازدید

آیا رقص زن در مجلسی که مرد حضور دارد جایز است؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸