Skip to main content
تک بلیط
۱,۵۱۲ بازدید

ارزشگذاری استارتاپها _ فصل دوم _ قسمت چهارم

SmartupVentures
کانال تایید شده SmartupVentures
منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۸

در ویدئوهای قبل روش‌های ارزشگذاری Berkus و ScoreCard را معرفی و این دو روش را با هم مقایسه کردیم. در این ویدئو روش ارزش‌گذاری Cost-to-Duplicate را توضیح خواهیم داد. این روش ارزش‌گذاری برای تعیین حداقل ارزش یک استارتاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با ما همراه باشید