در حال بارگذاری ویدیو ...

ماله کشی دیکتاتوری رضاخان: رضاخان دیکتاتور نبود، پر زور بود!!

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو

ماله کشی دیکتاتوری رضاخان به سبک اینترنشنال سعودی؛ آزادی بیان را نه می شود پوشید نه می شود خورد؛ رضاخان دیکتاتور نبود، پر زور بود!!
: پایگاه خبری نیک رو : www.nikru.ir
نادره شاملو، کارشناس شبکه سعودی اینترنشنال در توجیه استبداد و دیکتاتوری دوره رضاخان در اظهاراتی عجیب که البته با تأیید سیما ثابت مجری برنامه همراه شد، گفت:

"رضاخان جز اینکه مسائل را خیلی آمرانه پیش ببرد نمی توانست کار دیگری انجام دهد؛ آن زمان در بسیاری از کشورها دموکراسی وجود نداشت و همه چیز به وسیله قدرت متمرکز و پر زور انجام می شد!

رضاخان بر اقتصاد تمرکز داشت تا آزادی بیان؛ چرا که آزادی بیان را نه می شود پوشید و نه می شود خورد"

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال