Skip to main content
۶۹ بازدید

لحظه ای امام زمان نسبت به ما غافل نیست

ثواب  کلیپ های این کانال هدیه به روح پدرم
ثواب کلیپ های این کانال هدیه به روح پدرم
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

سخنرانی آیت الله ناصری