در حال بارگذاری ویدیو ...

انباردارها در آشپزخانه صنعتی چکار می کنند؟

آپادانا تجهیز
کانال تایید شده آپادانا تجهیز

انبار رستوران از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. #سردخانه جای نگهداری خوراکی‌های فاسد شدنی است و قفسه‌ بندی‌‌ استیل انبار جایی است که خوراکی‌های خشک نگهداری می‌شوند. انباردار موظف است ضمن مواظبت ورود و خروج صحیح مواد غذایی شرایط نگهداری این مواد را هم در دمای و محیط مناسب فراهم کند. همچنین چیدمان کالا باید به گونه‌ای انجام گیرد که مانع ریزش کالاها به پایین و صدمه به دیگران شود.

پیش از این همه ورود و خروج‌ها در فرم انبارداری و دفتر و سیستم انبارداری ثبت می‌شد. اما این روزها همه چیز شکل دیجیتال پیدا کرده است و همه این اطلاعات در سیستم ثبت می‌شود.
محل انبار باید کاملاً ایزوله باشد و جای هیچ نفوذی برای ورود جانوران موذی مانند موش و مانند باقی نماند. گفتنی است انباردار موظف است هر چند وقت یکبار شرایط عمومی انبار را بازرسی کند و مواد غذایی موجود در انبار را چک و بازرسی کند. هر گونه تغییر در انبار باید سریعاً گزارش داده شود.
بدیهی است هیچ گونه زباله‌ای نباید در انبار نگهداری شود و زباله‌ها باید به بیرون از انبار منتقل شوند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انباردارها در آشپزخانه صنعتی چکار می کنند؟

۱ لایک
۰ نظر

انبار رستوران از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. #سردخانه جای نگهداری خوراکی‌های فاسد شدنی است و قفسه‌ بندی‌‌ استیل انبار جایی است که خوراکی‌های خشک نگهداری می‌شوند. انباردار موظف است ضمن مواظبت ورود و خروج صحیح مواد غذایی شرایط نگهداری این مواد را هم در دمای و محیط مناسب فراهم کند. همچنین چیدمان کالا باید به گونه‌ای انجام گیرد که مانع ریزش کالاها به پایین و صدمه به دیگران شود.

پیش از این همه ورود و خروج‌ها در فرم انبارداری و دفتر و سیستم انبارداری ثبت می‌شد. اما این روزها همه چیز شکل دیجیتال پیدا کرده است و همه این اطلاعات در سیستم ثبت می‌شود.
محل انبار باید کاملاً ایزوله باشد و جای هیچ نفوذی برای ورود جانوران موذی مانند موش و مانند باقی نماند. گفتنی است انباردار موظف است هر چند وقت یکبار شرایط عمومی انبار را بازرسی کند و مواد غذایی موجود در انبار را چک و بازرسی کند. هر گونه تغییر در انبار باید سریعاً گزارش داده شود.
بدیهی است هیچ گونه زباله‌ای نباید در انبار نگهداری شود و زباله‌ها باید به بیرون از انبار منتقل شوند.