در حال بارگذاری ویدیو ...

نی نوازی( محلی مقامی )عبدالرضا سلجوقی نژاد

وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد
وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد

نی نوازی در موسیقی مقامی ( محلی بیرجندی)
نوازنده نی : عبدالرضا سلجوقی نژاد
مدرس و نوازنده نی و ترومپت
اجرای نوازی ترحیم و دسته های عزادری
تلفن : ۰۹۱۳۷۴۶۲۸۰۳
عبدالرضا سلجوقی نژاد

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال