Skip to main content
تک بلیط
۵۹ بازدید

مرثیه خوانی و عزاداری شهادت حضرت علی (ع)

دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
منتشر شده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸

مرثیه خوانی و عزاداری شهادت حضرت علی (ع) در مسجد ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری برگزار گردید. خرداد 1398