در حال بارگذاری ویدیو ...

تعمیر سنگ خوردگی شیشه-ترمیم شیشه اتومبیل

۰ نظر گزارش تخلف
ترمیم شیشه اتومبیل در محل09126846083
ترمیم شیشه اتومبیل در محل09126846083

ترمیم شیشه اتومبیل آرند سرویس
تعمیر ترک و سنگ خوردگی شیشه اتومبیل
ترمیم انواع سنگ خوردگی
اگر می خواهید ببینید سنگ خوردگی و یا ترک شیشه خودروتان قابل ترمیم است یا خیر
عکس آن را برای ما ارسال نمایید و یا با مراجعه به وب سایت ما و دیدن از بخش نمونه کار ها از قابل ترمیم
بودن یا نبودن آن اطلاع حاصل نمایید
تماس با ما09126846083
در ضمن ارائه سرویس های ما در محل شما به صورت سرویس رایگان می باشد

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

تعمیر سنگ خوردگی شیشه-ترمیم شیشه اتومبیل

۰ لایک
۰ نظر

ترمیم شیشه اتومبیل آرند سرویس
تعمیر ترک و سنگ خوردگی شیشه اتومبیل
ترمیم انواع سنگ خوردگی
اگر می خواهید ببینید سنگ خوردگی و یا ترک شیشه خودروتان قابل ترمیم است یا خیر
عکس آن را برای ما ارسال نمایید و یا با مراجعه به وب سایت ما و دیدن از بخش نمونه کار ها از قابل ترمیم
بودن یا نبودن آن اطلاع حاصل نمایید
تماس با ما09126846083
در ضمن ارائه سرویس های ما در محل شما به صورت سرویس رایگان می باشد