Skip to main content
زولا
۴۰ بازدید

شخص روزه دار اگر سهوی چیزی بخوره روزش باطله ؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸