در حال بارگذاری ویدیو ...

تقلای جانکاه گاومیش و امید به زنده ماندن فرزندش در چنگال پلنگ!

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

یک پلنگ با استفاده از غافلگیری گاومیش گوساله‌اش را شکار کرد.

به گزارش وقت صبح، پلنگ پس از کشتن گوساله، لاشه‌اش را به سمت پناهگاه همیشگی‌اش بالای درخت می‌برد.

پس از اینکه پلنگ لاشه را در جاده عبور دادن آن را به بالای درخت برد.

گاومیش تسلیم نشد. او بیشتر روز کنار درخت‌ایستاده بود، به‌امید معجزه.

گاومیش پیوسته دور درخت می‌چرخید و پلنگ پنجه خود را روی لاشه محکم نگه داشت تا از درخت نیفتد.

منبع: فرارو

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تقلای جانکاه گاومیش و امید به زنده ماندن فرزندش در چنگال پلنگ!

۰ لایک
۰ نظر

یک پلنگ با استفاده از غافلگیری گاومیش گوساله‌اش را شکار کرد.

به گزارش وقت صبح، پلنگ پس از کشتن گوساله، لاشه‌اش را به سمت پناهگاه همیشگی‌اش بالای درخت می‌برد.

پس از اینکه پلنگ لاشه را در جاده عبور دادن آن را به بالای درخت برد.

گاومیش تسلیم نشد. او بیشتر روز کنار درخت‌ایستاده بود، به‌امید معجزه.

گاومیش پیوسته دور درخت می‌چرخید و پلنگ پنجه خود را روی لاشه محکم نگه داشت تا از درخت نیفتد.

منبع: فرارو