Skip to main content
زولا
۲۶۹ بازدید

  • «رهبر آسمانی ولایت» |  세이여드 알리 하메 네이
  • ـ
  • ϻіᴋᴀ-
  • .S.@.H.@.R.
  • RKH

عهد غدیر

«رهبر آسمانی ولایت» |  세이여드 알리 하메 네이
«رهبر آسمانی ولایت» | 세이여드 알리 하메 네이
منتشر شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

(بسیار زیبا)
کاری از سایت مصاف
منبع:masaf.irگزارش تخلف