در حال بارگذاری ویدیو ...

انرژی جنسی قسمت سوم

faraz ghoorchian
faraz ghoorchian

تکامل ما نیازمند چیست؟
رابطه‌های ما برای رسیدن به تعالی است! که با خودشناسی و گفتگو به دست میاد.
خیانت دوطرفه است؟ یا فقط یک مقصر دارد؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
این صحبت ها
مربوط به * کارگاه شفای زخم * و بسته * راهبری نیروی جنسی * می باشد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
براى ثبت نام در کارگاه شفاى زخم یا براى خریدن محصولات بیشتر آموزشى از فراز قورچیان به آدرس زیر مراجعه کنید .
یا به شماره واتس اپ مجموعه من حقیقى پیام ارسال کنید .

شماره واتس اپ : 09363501590_09378858682_09022240445

برای شرکت در * کارگاه شفای زخم * از لینک زیر استفاده نمایید :
https://manehaghighi.com/

برای خرید بسته آموزشی * راهبری نیروی جنسی * از لینک زیر استفاده نمایید :
https://manehaghighi.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/

صفحه اینستاگرام فراز قورچیان :
https://instagram.com/faraz_ghoorchian?igshid=1s3lu4sl0aaxl

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انرژی جنسی قسمت سوم

۰ لایک
۰ نظر

تکامل ما نیازمند چیست؟
رابطه‌های ما برای رسیدن به تعالی است! که با خودشناسی و گفتگو به دست میاد.
خیانت دوطرفه است؟ یا فقط یک مقصر دارد؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
این صحبت ها
مربوط به * کارگاه شفای زخم * و بسته * راهبری نیروی جنسی * می باشد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
براى ثبت نام در کارگاه شفاى زخم یا براى خریدن محصولات بیشتر آموزشى از فراز قورچیان به آدرس زیر مراجعه کنید .
یا به شماره واتس اپ مجموعه من حقیقى پیام ارسال کنید .

شماره واتس اپ : 09363501590_09378858682_09022240445

برای شرکت در * کارگاه شفای زخم * از لینک زیر استفاده نمایید :
https://manehaghighi.com/

برای خرید بسته آموزشی * راهبری نیروی جنسی * از لینک زیر استفاده نمایید :
https://manehaghighi.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c/

صفحه اینستاگرام فراز قورچیان :
https://instagram.com/faraz_ghoorchian?igshid=1s3lu4sl0aaxl