Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۸۷۲ بازدید

آموزش زبان انگلیسی – قسمت 29

ویتیمو
ویتیمو
منتشر شده در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۶

موضوع جلسه :آشنایی با مطالب پایه‌ای از زبان انگلیسی
معرفی درس : خیلی ها اعتقاد دارند زبان را بدون قاعده باید یاد گرفت، اما برای نوشتارهای رسمی، قواعدی هست که باید رعایت نمود. در این درس نگاهی متفاوت به این مقوله شده است. مطالب آن می تواند برای شرکت کنندگان در آزمون‌های زبان هم مفید باشد.
مدرس : دکتر طاهر لطفی عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزد اسلامی واحد همدان می باشد.
منبع : مکتب خونه – ( ویتیمو در ساخت این اثر نقشی نداشته است )