در حال بارگذاری ویدیو ...

ثبت رکورد جهانی روپایی با ماسک در البرز

فرتاک
کانال تایید شده فرتاک

مهدی حب درویش ورزشکار البرز برای نخستین بار در جهان با توپ تشکیل شده از ماسک به مدت 40 دقیقه روپایی زد. این ورزشکار توانست در ۴۰ دقیقه ،پنج هزار روپایی با توپ تشکیل شده از ماسک را بزند. قرار است فیلم این رکورد برای گینس ارسال تا در صورت تایید ، در کتاب گینس ثبت شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال