Skip to main content
۲۰ بازدید

آغاز برگزیت

شایان بورس
شایان بورس
منتشر شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۶

نخست وزیر بریتانیا، چهارشنبه در مجلس عوام این کشور حاضر شد تا در مورد روند و شرایط اجرایی ترک اتحادیه اروپا (برکسیت) توضیح دهد.