در حال بارگذاری ویدیو ...

Shakila - Dele Majnoon | شکیلا - دل مجنون

۰ نظر گزارش تخلف
صفربوک
صفربوک

► Shakila - Dele Majnoon | شکیلا - دل مجنون
Dele Majnoun
Song by Shakila
Lyrics
نفس برآمد و کام از تو برنمی آید
فغان فغان که بختِ من از خواب درنمی آید
ز بس که شد دلِ حافظ رمیده از همه کس
کنون ز حلقه ی زلفت به در نمیآید
INSTRUMENTAL
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی عاقبت
آمدی که آتش در این عالم زنی
آمدی که آتش در این عالم زنی
وا نگشتی تا نکردی عاقبت
ای ز عشقت عالمی ویران شده
قصد این ویرانه کردی عاقبت
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون و از مجنون بدتر
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون و از مجنون بدتر
مردی مردانه کردی عاقبت
عشق را بی خویش بردی
در حرم عقل را بیگانه کردی عاقبت
شمع عالم بود عقل چارهام
شمع را پروانه کردی عاقبت
من تو را مشغول میکردم دلا
یاد آن افسانه کردی عاقبت
یاد آن افسانه کردی عاقبت
INSTRUMENTAL
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی عاقبت

#shakila #شکیلا #persianmusic #iranianmusic #موزیک #موسیقی_ایرانی #موزیک_ایرانی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Shakila - Dele Majnoon | شکیلا - دل مجنون

۰ لایک
۰ نظر

► Shakila - Dele Majnoon | شکیلا - دل مجنون
Dele Majnoun
Song by Shakila
Lyrics
نفس برآمد و کام از تو برنمی آید
فغان فغان که بختِ من از خواب درنمی آید
ز بس که شد دلِ حافظ رمیده از همه کس
کنون ز حلقه ی زلفت به در نمیآید
INSTRUMENTAL
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی عاقبت
آمدی که آتش در این عالم زنی
آمدی که آتش در این عالم زنی
وا نگشتی تا نکردی عاقبت
ای ز عشقت عالمی ویران شده
قصد این ویرانه کردی عاقبت
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون و از مجنون بدتر
ای دل مجنون ای دل مجنون
ای دل مجنون و از مجنون بدتر
مردی مردانه کردی عاقبت
عشق را بی خویش بردی
در حرم عقل را بیگانه کردی عاقبت
شمع عالم بود عقل چارهام
شمع را پروانه کردی عاقبت
من تو را مشغول میکردم دلا
یاد آن افسانه کردی عاقبت
یاد آن افسانه کردی عاقبت
INSTRUMENTAL
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی
هر دو را ویرانه کردی عاقبت
هر دو را ویرانه کردی عاقبت

#shakila #شکیلا #persianmusic #iranianmusic #موزیک #موسیقی_ایرانی #موزیک_ایرانی

موسیقی و هنر