Skip to main content
۳۷ بازدید

آموزش حرکت بالا آوردن جفت کتل بل از میان پا به روی شانه Two-Arm Kettlebell Clean

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت بالا آوردن جفت کتل بل از میان پا به روی شانه Two-Arm Kettlebell Clean
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم