در حال بارگذاری ویدیو ...

جان وقتی خودشو گم میکنه گوشاشو میپشونه (کپشننننننننننن )

Sari
Sari

میخوام صد سال سیا نپوشونه مزخرف اشغالللللل =______=
البته مقصر اصلی میکاسای عنتره ک رف باهاش =_______=
بدبخ ارن :||||
عمرشو پای چ چمپیتایی گذاش....
لایک هم کنین دیک

نظرات (۴۳)

Loading...

توضیحات

جان وقتی خودشو گم میکنه گوشاشو میپشونه (کپشننننننننننن )

۲۱ لایک
۴۳ نظر

میخوام صد سال سیا نپوشونه مزخرف اشغالللللل =______=
البته مقصر اصلی میکاسای عنتره ک رف باهاش =_______=
بدبخ ارن :||||
عمرشو پای چ چمپیتایی گذاش....
لایک هم کنین دیک