در حال بارگذاری ویدیو ...

دیرین دیرین - اخبار رپ 8

۷,۳۵۴ بازدید
دیرین‌دیرین
کانال تایید شده دیرین‌دیرین

بفرمائید شما با شنیدن اخبار هفتگی مملکت چه حسی بهتان دست می‌دهد؟

الف) متاثر می‌شوید.
ب) متاسف می‌شوید.
ج) متهوع می‌شوید.
د) متشنج می‌شوید.

نظرات