Skip to main content
تک بلیط
۶۵ بازدید

  • یار نیشابوری

درخواست صریح نمایندگان نیشابور از وزارت بهداشت : دانشکده علوم پزشکی را دانشگاه کنید + نیاز فوری به افزایش تخت بیمارستانی

یار نیشابوری
یار نیشابوری
منتشر شده در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵