Skip to main content
۱۲۷ بازدید

  • نیشابور ویدئو

درخواست صریح نمایندگان نیشابور از وزارت بهداشت : دانشکده علوم پزشکی را دانشگاه کنید + نیاز فوری به افزایش تخت بیمارستانی

نیشابور ویدئو
نیشابور ویدئو
منتشر شده در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵