در حال بارگذاری ویدیو ...

فاطمه اشدری ، 23 الی 30 آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی ایران

peywand115.ir
peywand115.ir

کمک به بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی و پیوندی
شماره حساب 6138729166
شماره کارت واریز 6104337955341894

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

فاطمه اشدری ، 23 الی 30 آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی ایران

۰ لایک
۰ نظر

کمک به بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی و پیوندی
شماره حساب 6138729166
شماره کارت واریز 6104337955341894