در حال بارگذاری ویدیو ...

تنش و کرنش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

آکادمی نیک درس
کانال تایید شده آکادمی نیک درس

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
ازجمله موارد دیگری که بعد از میزان تنش در طراحی یک سازه یا تجهیز برای ما اهمیت دارد تغییر شکل عضو‌ها در اثر بارگذاری یا تغییرات دمایی‌است ، این تغییر شکل‌ها برای اینکه به کارایی کلی سازه یا تجهیز اسیب نزنند یا تنشی مازاد بر میزان مجاز به عضو‌ها وارد نکنند،حتما باید محاسبه شوند؛ و محدوده‌ای به‌عنوان محدوده‌ی مجاز برای آن‌ها در نظر گرفته شود. لذا در این فصل به انواع این تغییر شکل ها و نحوه‌ی محاسبه و تعیین محدوده‌ی این تغییرات پرداخته‌ شده است، که همراه با مسائل متنوعی در این اموزش به شما ارائه گردیده است.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تنش و کرنش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

۰ لایک
۰ نظر

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
ازجمله موارد دیگری که بعد از میزان تنش در طراحی یک سازه یا تجهیز برای ما اهمیت دارد تغییر شکل عضو‌ها در اثر بارگذاری یا تغییرات دمایی‌است ، این تغییر شکل‌ها برای اینکه به کارایی کلی سازه یا تجهیز اسیب نزنند یا تنشی مازاد بر میزان مجاز به عضو‌ها وارد نکنند،حتما باید محاسبه شوند؛ و محدوده‌ای به‌عنوان محدوده‌ی مجاز برای آن‌ها در نظر گرفته شود. لذا در این فصل به انواع این تغییر شکل ها و نحوه‌ی محاسبه و تعیین محدوده‌ی این تغییرات پرداخته‌ شده است، که همراه با مسائل متنوعی در این اموزش به شما ارائه گردیده است.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

آموزش