Skip to main content
۳۴ بازدید

تحت تعقیب قرارگرفتن ۱۰۵ نفر از مدیران دوره‌های مختلف در خصوص سیل گذشته

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سخنگوی قوه قضائیه: طبق بررسی‌ها در ارتباط با سیل گذشته، در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و برای ۱۰۵ نفر از مدیران بخش‌های زیربط پرونده کیفری صادر و تحت تعقیب قرار گرفتند.

www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :