Skip to main content
۳۰۴ بازدید

آموزش نان های حجیم و نیمه حجیم

فاطمه عقیلی
فاطمه عقیلی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

آموزش نان های حجیم و نیمه حجیم با رویکرد بازار کار در آموزشگاه ترش و شیرین