در حال بارگذاری ویدیو ...

ذلیل و خوار شدن ارازل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

ذلیل و خوار شدن ارازل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ذلیل و خوار شدن ارازل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

۱ لایک
۰ نظر

ذلیل و خوار شدن ارازل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/

حوادث