Skip to main content
www.allrice.ir   (مرکز برنج ایران)

www.allrice.ir (مرکز برنج ایران)

در این مرکز ما انواع برنج شمال ایرانی مورد نظر شما را به صورت کاملا مستقیم از دست کشاورز و با قیمت ارزان در اختیاز شما مصرف کننده محترم قرار می دهیم در مرکز برنج ایران اقلام برنج ایرانی به شرح زیر به فروش می رسد که عبارتند از: -برنج طارم -برنج هاشمی -برنج طارم فجر -برنج علی کاظمی -برنج طارم دمسیاه -برنج شمشیری -برنج صدری -برنج حسن سرایی برای خرید برنج می توانید سری به مرکز برنج ایران به نشانه ی www.allrice.irبزنید و از طریق مدیر فروش آقای جهان تیغ 09119343033 برنج مورد نظر خود را خریداری نمایید.