پورتال یو سی (شما می توانید)

پورتال یو سی (شما می توانید)

هوش مصنوعی و دیدن آن سوی دیوار ۰۱:۲۳
۷۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش زبان انگلیسی با اخبار - Artificial Blood ۰۳:۴۹
آموزش زبان انگلیسی با اخبار - Acid Test ۰۲:۱۷