Skip to main content

بنیاد فرهنگی رفاه حدود چهل سال پیش به دست شهیدان بزرگوار، باهنر، رجایی ، بهشتی و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی و فرهنگی تاسیس گردید. هدف موسسان بزرگوار این مجموعه ، تربیت انسان هایی مومن، صبور، عالم، پر تلاش و سخت کوش و معتقد به آموزه های سیاسی و دینی حضرت امام خمینی (ره) بود که در حال حاضر نیز این بنیاد عهده دار این رسالت خطیر می باشد. ------ تماس با ما : crf.ir ---------

01:09
او خواهد آمد
۲۴ روز پیش

04:21
25
۱۱ ماه پیش
04:34
24
۱۱ ماه پیش

06:41
23
۱۱ ماه پیش

03:02
شب قدر
۱۱ ماه پیش

06:06
رمضان 17
۱۱ ماه پیش

05:35
آداب میهمانی
۱۱ ماه پیش