Skip to main content

بنیاد فرهنگی رفاه حدود چهل سال پیش به دست شهیدان بزرگوار، باهنر، رجایی ، بهشتی و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی و فرهنگی تاسیس گردید. هدف موسسان بزرگوار این مجموعه ، تربیت انسان هایی مومن، صبور، عالم، پر تلاش و سخت کوش و معتقد به آموزه های سیاسی و دینی حضرت امام خمینی (ره) بود که در حال حاضر نیز این بنیاد عهده دار این رسالت خطیر می باشد. ------ تماس با ما : crf.ir ---------

04:21
25
۲ ماه پیش

04:34
24
۲ ماه پیش
06:41
23
۲ ماه پیش

03:02
شب قدر
۲ ماه پیش

06:06
رمضان 17
۲ ماه پیش

06:11
Heart
۹ ماه پیش

04:20
روز 13 آبان
۹ ماه پیش