Skip to main content
روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه
کانال تایید شده

روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه

بنیاد فرهنگی رفاه حدود چهل سال پیش به دست شهیدان بزرگوار، باهنر، رجایی ، بهشتی و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی و فرهنگی تاسیس گردید. هدف موسسان بزرگوار این مجموعه ، تربیت انسان هایی مومن، صبور، عالم، پر تلاش و سخت کوش و معتقد به آموزه های سیاسی و دینی حضرت امام خمینی (ره) بود که در حال حاضر نیز این بنیاد عهده دار این رسالت خطیر می باشد. ------ تماس با ما : crf.ir ---------

Crowdsourcing
02:50
Crowdsourcing
پارسال

25
04:21
25
۲ سال پیش
24
04:34
24
۲ سال پیش

23
06:41
23
۲ سال پیش

شب قدر
03:02
شب قدر
۲ سال پیش