Skip to main content

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند ، میتوانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقاً در کنارتان هستند درشما ایجاد کنند...ولتر .... (باقلوا & حبه انگور) (حلال زاده به خاله اش میره ) ✯◡✯

00:04
#خنده هاش♥
۲۴ روز پیش

00:03
کدومش؟؟؟!!
۲۶ روز پیش