Skip to main content
♡ℕαẕαηїη ...♡EXO

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند ، میتوانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقاً در کنارتان هستنددر شما ایجاد کنند ... احمد محمود ...(باقلوا & حبه انگور)(حلال زاده به خاله اش میره ) ☆~☆

کدومش؟؟؟!!
00:03
کدومش؟؟؟!!
۲ ماه پیش