Skip to main content
۱۱۲ بازدید

وارونه نویسی جالب "عابدین مستانه"

خوشنویسی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هنرمند پارس ابادی در مراسم پارک شاهد این شهرستان به اجرای خطاطی زنده بصورت وارونه با هر دو دست و هم زمان پرداخت