Skip to main content
۴۵۲ بازدید

شما عاقل هستید یا باهوش؟

❄⛄برفی⛄❄
منتشر شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

تفاوت یک فرد عاقل و یک فرد باهوش در چیست؟!
شما عاقل هستید یا باهوش؟
#آموزنده