Skip to main content
۵۸۳ بازدید

درسنامه سلوک عرفانی عاشورا (استاد مسعود عالی)

زیارت عاشورا دارای معارفی عرفانی است که در 4 مرحله به زیبایی توسط استاد مسعود عالی تبیین میشود.