Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱,۴۲۹ بازدید

  • Mahdieh
  • محمد مهدی
  • RKH
  • raha...m
  • امیر

بهتر نیست به جای عزاداری، عاشورا را تحلیل عقلی کنیم؟ (استاد مسعود عالی)

مطالب مهم از استاد مسعود عالی دربارۀ اظهارات برخی روشنفکران در باب عاشورای حسینی..