Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۶۲۳ بازدید

  • raha...m
  • RKH
  • Kurt
  • امیر
  • ☆قاصدک☆

درسنامه سلوک عرفانی عاشورا (استاد مسعود عالی)

زیارت عاشورا دارای معارفی عرفانی است که در 4 مرحله به زیبایی توسط استاد مسعود عالی تبیین میشود.