Skip to main content
۱,۰۱۹ بازدید

چقدر کمبود برق داریم و تا چه زمانی خاموشی خواهیم داشت؟

News
منتشر شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷