Skip to main content
۱۲,۱۸۵ بازدید

هاپکیدو ی مبارزه 02 - تکنیک های قفل مفاصل - سری فیلم های آموزش هنرهای رزمی و دفاع شخصی کوثرپرداز

KowsarPardaz Company
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴

http://kowsarpardaz.com/product/ramifilms
;کامل ترین مرجع فیلم های آموزشی رزمی در رشته های مختلف هر حلقه هشتصد تومان