Skip to main content
۶۷۳ بازدید

درد دل مردم روستاهای کوماسی / دولت روحانی توجهی به روستاها ندارد

منتشر شده توسط زریوارخبر در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵