Skip to main content
۶۷۵ بازدید

درد دل مردم روستاهای کوماسی / دولت روحانی توجهی به روستاها ندارد

زریوارخبر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵