مجری، شومن ، تقلیدصدا ،شعبده باز ، مداح ، خواننده

مجری، شومن ، تقلیدصدا ،شعبده باز ، مداح ، خواننده

شعبده بازی 09338606732 ۰۱:۴۰
امشب شب مهتابه ۰۱:۳۶
تکنوازی موسیقی سنتی ۰۱:۳۹
مهربونیت قشنگه ۰۱:۲۹
عروسی مذهبی و اسلامی ۰۱:۳۳
برگزاری عروسی مذهبی ۰۱:۵۰
ترحیم عرفانی ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
موسیقی محلی گیلکی ۰۱:۲۷