مجری، شومن ، تقلیدصدا ،شعبده باز ، مداح ، خواننده

مجری، شومن ، تقلیدصدا ،شعبده باز ، مداح ، خواننده

امشب شب مهتابه ۰۱:۳۷
تکنوازی موسیقی سنتی ۰۱:۴۰
مهربونیت قشنگه ۰۱:۲۹
عروسی مذهبی و اسلامی ۰۱:۳۴
برگزاری عروسی مذهبی ۰۱:۵۰
ترحیم عرفانی ۰۱:۰۱
۵ ماه پیش
موسیقی محلی گیلکی ۰۱:۲۷
برگزاری مجالس ترحیم ۰۱:۵۸
تقلید صدا ۰۱:۵۷
۵ ماه پیش
مجری گری ۰۱:۲۶
۵ ماه پیش
تویی انتخابم ۰۱:۵۸
۵ ماه پیش
شعبده بازی خنده دار ۰۲:۰۰
مسابقه طنز عروسی ۰۲:۰۹
به این میگن تقلیدصدا ۰۲:۱۰
شعبده بازی ناب ۰۲:۱۲