Skip to main content
۱۳ بازدید

آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم