تمرینو

کانال تایید شده تمرینو

پارویی پندلی ۰۱:۰۸
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
یک تمرین تاباتا ساده ۰۴:۰۷
۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
گرم کردن برای تمرینات دایره ای نوبت 2 ۰۴:۲۰
گرم کردن برای تمرینات دایره ای نوبت ۱ ۰۲:۴۷
تمرینات دایره ای پیشرفته نوبت ۲ ۰۳:۳۸
تمرینات دایره ای پیشرفته نوبت ۱ ۰۶:۱۴
جلو بازو ایزومتریک ۰۰:۳۶
۲۱۸ بازدید ۵ ماه پیش
بارفیکس ایزومتریک ۰۱:۰۰
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
لانگ ایزومتریک ۰۰:۲۳
۶۴ بازدید ۵ ماه پیش
اسکوات ایزومتریک ۰۰:۳۰
۶۲۶ بازدید ۵ ماه پیش
مکمل های شرکت ترک نوتریشن در تمرینو ۰۰:۲۶
مکمل های شرکت مگنوم فارما در تمرینو ۰۱:۰۰
اسکوات در پاور رک ۰۰:۴۳
۹۳ بازدید ۶ ماه پیش
پایین رفتن زیادی برای انجام اسکوات ۰۰:۴۲
سقوط مرگبار هالتر روی سینه ورزشکار ۰۰:۴۰
نصب غلط پاور رک در پرس سینه ۰۰:۳۰
۸۰ بازدید ۶ ماه پیش
انجام پرس سینه در پاور رک ۰۱:۱۰
۶۴ بازدید ۶ ماه پیش
تقویت باسن برای حرکت ددلیفت ۰۰:۴۰
۹۸ بازدید ۶ ماه پیش
تقلب در ددلیفت ۰۰:۱۳
۷۶ بازدید ۶ ماه پیش
ددلیفت زدن اشتباه ۰۰:۴۵
۹۹ بازدید ۶ ماه پیش
پایین بردن کنترل شده ددلیفت ۰۰:۱۳
۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
لمار گانت قهرمان سابق پاورلیفتینگ ۰۱:۵۰
معرفی مکمل های شرکت رفلکس نوتریشن ۰۰:۵۱
۲۱۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
معرفی مس گینر موتانت ۰۰:۳۴
۱۳۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
نگاهی به آخرین روزهای جهان هستی ۲۹:۲۱
۷,۰۵۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
علم هم می‌تونه اشتباه کنه! ۰۴:۱۰
۱۸۵ بازدید پارسال
فست فود و نوشیدنی‌های ورزشی ۰۲:۴۰
وزنه زدن و افسردگی ۰۳:۱۴
۶۸ بازدید پارسال
چند روز باید تمرین کرد؟ ۰۴:۳۹
۵۹ بازدید پارسال